Demonstrációs fizika labor

7. Elektromosságtan

7 Elektromosságtannagyfelirat.png

 

7.1. Anyagok elektromos állapotba hozása dörzsöléssel
7.2. Töltött testek között működő erőhatás kimutatása
7.3. Ellentétes töltések összegzése, az előjeles jelölésmód indoklása
7.4. Elektroszkóp feltöltése megosztással
7.5. Az elektrofór működésének bemutatása
7.6. Vezetőre vitt töltés elhelyezkedésének vizsgálata
7.7. Kísérletek a csúcshatásra
7.8. Kísérletek Faraday-kalitkával és Faraday-pohárral
7.9. Töltött testek körül kialakuló erővonalrendszer modellezése olajba szórt darával, dipólláncok kialakulása
7.10. A kapacitás fogalmának kialakítására szolgáló alapkísérlet bemutatása
7.11. Hajfelállítás
7.12. Elektrosztatikai kísérletek házi eszközökkel
7.13. Feszültség és áramerősség mérése
7.14. Ohm-törvény mérése ellenállással és izzószállal
7.15. Soros- és párhuzamos kapcsolás feszültség- és áramerősség-viszonyainak mérése
7.16. Hőfejlődés vizsgálata áramjárta vezetőkön
7.17. Az ellenállás hőmérséklet-függésének demonstrálása
7.18. Wolframszál hőmérsékleti együtthatójának mérése
7.19. Kapocsfeszültség mérése a terhelés függvényében
7.20. Kísérletek félvezetőkkel
7.21. Permanens mágnes terének vizsgálata
7.22. Egyéb kísérletek permanens mágnessel
7.23. A dia-és a paramágneses tulajdonság demonstrálása.
7.24. Az áram mágneses terének kimutatása
7.25. Áramjárta vezetők mágneses terének szemléltetése vasreszelékkel
7.26. Áramjárta tekercs belsejében kialakuló mágneses tér mennyiségi jellemzése
7.27. Mérőkeretre ható forgatónyomaték bemutatását szolgáló demonstrációs kísérlet állandó mágneses térben
7.28. A mágneses tér áramra gyakorolt hatásának kimutatása
7.29. A mozgási indukció jelenségének bemutatása
7.30. A mozgási indukció mennyiségi viszonyainak érzékeltetése
7.31. A nyugalmi indukció jelenségének bemutatása
7.32. Lenz-törvény szemléltetése ún. abroncs-készülékkel
7.33. Lenz törvényének szemléltetése csőben leeső mágnessel
7.34. A Lenz-törvényt demonstráló Thomson-féle gyűrűkísérlet bemutatása
7.35. Az örvényáramok hatásának bemutatása Waltenhofen-féle ingával
7.36. Az örvényáramok „kézzelfogható” hatásának érzékelése elektromágnes pólusai közé suhintott fémlemezzel
7.37. Hétköznapi elektromosságtan
7.38. A transzformátor áttételi viszonyainak mérése
7.39. Bekapcsolási és kikapcsolási jelenség bemutatása induktív tagot tartalmazó áramkörben
7.40. Tekercs (1200 menetes iskolai transzformátortekercs) önindukciós együtthatójának számolása ohmos ellenállásának és impedanciájának mért adataiból
7.41. Kondenzátor kapacitásának számolása az impedancia mérésével
7.42. Feszültségrezonancia bemutatása soros RLC áramkörben
7.43. Kondenzátor töltése és kisütése ohmos ellenálláson át
7.44. Az elektrolitikus vezetés szemléltetése sóoldattal, zsebizzóval
7.45. Az ionsúrlódási jelenség bemutatása
7.46. Galvánelem összeállítása, működésének vizsgálata
7.47. Krumpli (vagy gyümölcs) áramforrás készítése
7.48. Volta-oszlop építése pénzérmékből
7.49. Elektrolízis réz-szulfát oldattal és/vagy cink-jodid oldattal
7.50. Vízbontás Hoffmann-féle készülékkel. A Faraday-állandó értékének nagyságrendi meghatározása
7.51. Kísérletek a termofeszültség bemutatására

vissza a tartalomhoz.png


7. Elektromosságtan

7 Elektromosságtannagyfelirat.png

 

7.1. Anyagok elektromos állapotba hozása dörzsöléssel
7.2. Töltött testek között működő erőhatás kimutatása
7.3. Ellentétes töltések összegzése, az előjeles jelölésmód indoklása
7.4. Elektroszkóp feltöltése megosztással
7.5. Az elektrofór működésének bemutatása
7.6. Vezetőre vitt töltés elhelyezkedésének vizsgálata
7.7. Kísérletek a csúcshatásra
7.8. Kísérletek Faraday-kalitkával és Faraday-pohárral
7.9. Töltött testek körül kialakuló erővonalrendszer modellezése olajba szórt darával, dipólláncok kialakulása
7.10. A kapacitás fogalmának kialakítására szolgáló alapkísérlet bemutatása
7.11. Hajfelállítás
7.12. Elektrosztatikai kísérletek házi eszközökkel
7.13. Feszültség és áramerősség mérése
7.14. Ohm-törvény mérése ellenállással és izzószállal
7.15. Soros- és párhuzamos kapcsolás feszültség- és áramerősség-viszonyainak mérése
7.16. Hőfejlődés vizsgálata áramjárta vezetőkön
7.17. Az ellenállás hőmérséklet-függésének demonstrálása
7.18. Wolframszál hőmérsékleti együtthatójának mérése
7.19. Kapocsfeszültség mérése a terhelés függvényében
7.20. Kísérletek félvezetőkkel
7.21. Permanens mágnes terének vizsgálata
7.22. Egyéb kísérletek permanens mágnessel
7.23. A dia-és a paramágneses tulajdonság demonstrálása.
7.24. Az áram mágneses terének kimutatása
7.25. Áramjárta vezetők mágneses terének szemléltetése vasreszelékkel
7.26. Áramjárta tekercs belsejében kialakuló mágneses tér mennyiségi jellemzése
7.27. Mérőkeretre ható forgatónyomaték bemutatását szolgáló demonstrációs kísérlet állandó mágneses térben
7.28. A mágneses tér áramra gyakorolt hatásának kimutatása
7.29. A mozgási indukció jelenségének bemutatása
7.30. A mozgási indukció mennyiségi viszonyainak érzékeltetése
7.31. A nyugalmi indukció jelenségének bemutatása
7.32. Lenz-törvény szemléltetése ún. abroncs-készülékkel
7.33. Lenz törvényének szemléltetése csőben leeső mágnessel
7.34. A Lenz-törvényt demonstráló Thomson-féle gyűrűkísérlet bemutatása
7.35. Az örvényáramok hatásának bemutatása Waltenhofen-féle ingával
7.36. Az örvényáramok „kézzelfogható” hatásának érzékelése elektromágnes pólusai közé suhintott fémlemezzel
7.37. Hétköznapi elektromosságtan
7.38. A transzformátor áttételi viszonyainak mérése
7.39. Bekapcsolási és kikapcsolási jelenség bemutatása induktív tagot tartalmazó áramkörben
7.40. Tekercs (1200 menetes iskolai transzformátortekercs) önindukciós együtthatójának számolása ohmos ellenállásának és impedanciájának mért adataiból
7.41. Kondenzátor kapacitásának számolása az impedancia mérésével
7.42. Feszültségrezonancia bemutatása soros RLC áramkörben
7.43. Kondenzátor töltése és kisütése ohmos ellenálláson át
7.44. Az elektrolitikus vezetés szemléltetése sóoldattal, zsebizzóval
7.45. Az ionsúrlódási jelenség bemutatása
7.46. Galvánelem összeállítása, működésének vizsgálata
7.47. Krumpli (vagy gyümölcs) áramforrás készítése
7.48. Volta-oszlop építése pénzérmékből
7.49. Elektrolízis réz-szulfát oldattal és/vagy cink-jodid oldattal
7.50. Vízbontás Hoffmann-féle készülékkel. A Faraday-állandó értékének nagyságrendi meghatározása
7.51. Kísérletek a termofeszültség bemutatására

vissza a tartalomhoz.png