Demonstrációs fizika labor

7.40. Tekercs (1200 menetes iskolai transzformátortekercs) önindukciós együtthatójának számolása ohmos ellenállásának és impedanciájának mért adataiból

A kísérlet célja
7.40a.png

Az induktív ellenállást könnyen mérhetjük, konkrét értéket rendelve adott esetben ehhez a nem könnyű fogalomhoz.

Szükséges anyagok, eszközök

 • Tápegység (4V váltófeszültséget adó)
 • 105 ohmos tolóellenállás
 • Tekercs (N = 1200)
 • Vasmag
 • Áram- és feszültségmérő műszer
 • Kábelek
 • Zsebtelep (4,5 V)

Leírás

Az R ohmikus ellenállású, L önindukciós együtthatójú tekercs az ω körfrekvenciájú (szinuszosan) váltakozó árammal szemben

 

impedanciát (váltóáramú ellenállást) képvisel. Ha tehát megmérjük a tekercs ohmikus ellenállását és ismert (pl. az 50 Hz hálózati) frekvenciához tartozó impedanciáját, akkor önindukciós együtthatóját (induktivitását) a fenti formulából kiszámíthatjuk. A kísérletekben a fenti kapcsolási rajzot fogjuk használni, csak a feszültségforrást és a tekercset cseréljük ki a mérési utasításnak megfelelően, valamint a mérőműszerek üzemmódját módosítjuk.

1) Tekercs ohmos ellenállása

A tekercs ohmos ellenállását (R) a fenti kapcsolás szerinti összeállításban célszerű mérni. Az áramerősséget egy 105 ohmos (2,5 A-rel terhelhető) tolóellenállással szabályozzuk! A tekercsen átfolyó I áram ill. a tekercsen eső U feszültség mérésére állítsuk a műszereket (egyenfeszültség üzemmódban!) 100 mA ill. 3 V méréshatárra, feszültségforrásként egy 4,5 V‑os zsebelemet használjunk (lásd alsó ábra).


7.40b.PNG

Állítsunk be a tolóellenállás beállításával 0 és 4 V között 5 különböző áram, ill. feszültség értéket! Foglaljuk ezeket táblázatba és számítsuk ki a tekercs ohmos ellenállását!

7.40c.PNG

Mért átlagos R érték: ______Ω (pontosabb a mérés, ha a feszültséget ábrázoljuk az áramerősség függvényében és az egyenest illesztünk az adatokra)

 

2) Tekercs impedanciájának mérése

Az impedancia mérésére az előbbi összeállítást kissé módosítjuk: a zsebelemet ismert frekvenciájú (50 Hz) 4V VÁLTÓFESZULTSÉGŰ forrásra (pl. a "TÁPEGYSÉG 1" 4V-os kimenetére) cseréljük, a műszereket váltófeszültségű üzemmódra állítjuk. (A méréshatárok változatlanok maradnak.)


7.40d.PNG

Az előző mérési eljárást megismételve kiszámítjuk a tekercs Za impedanciáját és La önindukciós együtthatóját.

 


7.40e.PNG

 

3) Vasmagos tekercs impedanciájának mérése

Helyezzünk a tekercsbe egyenes vasmagot (lásd alul b) ábra) U alakú vasmagot (lásd alul c) ábra), zárt vasmagot (lásd alul d) ábra) és ismételjük meg mindegyik esetben a méréssorozatot!

 
7.40f.PNG

Módszertani kiegészítések

 • Tájékoztatásul közöljük az üres, az egyenes-vasmagos, az U-vasmagos és a zárt-vasmagos 1200 menetes TANÉRT tekercs impedanciáját és önindukciós együtthatóját (kerekített ohm ill. henry egységben).

                  

                

 


7.40. Tekercs (1200 menetes iskolai transzformátortekercs) önindukciós együtthatójának számolása ohmos ellenállásának és impedanciájának mért adataiból

A kísérlet célja
7.40a.png

Az induktív ellenállást könnyen mérhetjük, konkrét értéket rendelve adott esetben ehhez a nem könnyű fogalomhoz.

Szükséges anyagok, eszközök

 • Tápegység (4V váltófeszültséget adó)
 • 105 ohmos tolóellenállás
 • Tekercs (N = 1200)
 • Vasmag
 • Áram- és feszültségmérő műszer
 • Kábelek
 • Zsebtelep (4,5 V)

Leírás

Az R ohmikus ellenállású, L önindukciós együtthatójú tekercs az ω körfrekvenciájú (szinuszosan) váltakozó árammal szemben

 

impedanciát (váltóáramú ellenállást) képvisel. Ha tehát megmérjük a tekercs ohmikus ellenállását és ismert (pl. az 50 Hz hálózati) frekvenciához tartozó impedanciáját, akkor önindukciós együtthatóját (induktivitását) a fenti formulából kiszámíthatjuk. A kísérletekben a fenti kapcsolási rajzot fogjuk használni, csak a feszültségforrást és a tekercset cseréljük ki a mérési utasításnak megfelelően, valamint a mérőműszerek üzemmódját módosítjuk.

1) Tekercs ohmos ellenállása

A tekercs ohmos ellenállását (R) a fenti kapcsolás szerinti összeállításban célszerű mérni. Az áramerősséget egy 105 ohmos (2,5 A-rel terhelhető) tolóellenállással szabályozzuk! A tekercsen átfolyó I áram ill. a tekercsen eső U feszültség mérésére állítsuk a műszereket (egyenfeszültség üzemmódban!) 100 mA ill. 3 V méréshatárra, feszültségforrásként egy 4,5 V‑os zsebelemet használjunk (lásd alsó ábra).


7.40b.PNG

Állítsunk be a tolóellenállás beállításával 0 és 4 V között 5 különböző áram, ill. feszültség értéket! Foglaljuk ezeket táblázatba és számítsuk ki a tekercs ohmos ellenállását!

7.40c.PNG

Mért átlagos R érték: ______Ω (pontosabb a mérés, ha a feszültséget ábrázoljuk az áramerősség függvényében és az egyenest illesztünk az adatokra)

 

2) Tekercs impedanciájának mérése

Az impedancia mérésére az előbbi összeállítást kissé módosítjuk: a zsebelemet ismert frekvenciájú (50 Hz) 4V VÁLTÓFESZULTSÉGŰ forrásra (pl. a "TÁPEGYSÉG 1" 4V-os kimenetére) cseréljük, a műszereket váltófeszültségű üzemmódra állítjuk. (A méréshatárok változatlanok maradnak.)


7.40d.PNG

Az előző mérési eljárást megismételve kiszámítjuk a tekercs Za impedanciáját és La önindukciós együtthatóját.

 


7.40e.PNG

 

3) Vasmagos tekercs impedanciájának mérése

Helyezzünk a tekercsbe egyenes vasmagot (lásd alul b) ábra) U alakú vasmagot (lásd alul c) ábra), zárt vasmagot (lásd alul d) ábra) és ismételjük meg mindegyik esetben a méréssorozatot!

 
7.40f.PNG

Módszertani kiegészítések

 • Tájékoztatásul közöljük az üres, az egyenes-vasmagos, az U-vasmagos és a zárt-vasmagos 1200 menetes TANÉRT tekercs impedanciáját és önindukciós együtthatóját (kerekített ohm ill. henry egységben).