Demonstrációs fizika labor

6. Hőtan

6 Hőtan.png

6.1. Szilárd testek lineáris hőtágulása
6.2. Test és üreg hőtágulásának megfigyelése a Gravesande-kísérlettel („golyó+karika”)
6.3. Folyadékok hőtágulásának bemutatása
6.4. Gázok hőtágulása
6.5. Gázok állapotváltozásai
6.6. A Boltzmann állandó számértékének meghatározása étergőz parciális nyomásának mérésével
6.7. Víz felszívása gyertyával
6.8. Olvadó jég és forrásban levő víz hőmérsékletének mérése
6.9. Párolgó folyadék hőmérsékletének mérése
6.10. „Szomjas kacsa”
6.11. A forráspont nyomásfüggésének bemutatása
6.12. Jég olvadáspontjának csökkentése
6.13. Kristályosodási hő mérése
6.14. Víz fajhőjének közelítő meghatározása
6.15. Kísérlet az adiabatikus tágulással járó lehűlésre és a kondenzációs magvak szerepére a ködképződésnél
6.16. Kísérletek a hősugárzásra és a hőelnyelésre 
6.17. Kísérletek a hővezetés szemléltetésére
6.18. Kísérletek a hőáramlás szemléltetésére
6.19. A kinetikus gázelmélet szemléltetése
6.20. Molekulaméret nagyságrendjének becslése
6.21. Kísérletek diffúzióra
6.22. A folyadékfelszín „rugalmas” tulajdonsága
6.23. A felületi feszültség anyagfüggésének demonstrálása
6.24. Kísérletek folyadékhártyákkal
6.25. Szappanhártyák görbületi nyomásának demonstrálása
6.26. Szilárd fal közelében kialakuló folyadékfelület megfigyelése
6.27. Mosószer-oldat felületi feszültségének mérése csepegtetéses módszerrel
 

vissza a tartalomhoz.png


6. Hőtan

6 Hőtan.png

6.1. Szilárd testek lineáris hőtágulása
6.2. Test és üreg hőtágulásának megfigyelése a Gravesande-kísérlettel („golyó+karika”)
6.3. Folyadékok hőtágulásának bemutatása
6.4. Gázok hőtágulása
6.5. Gázok állapotváltozásai
6.6. A Boltzmann állandó számértékének meghatározása étergőz parciális nyomásának mérésével
6.7. Víz felszívása gyertyával
6.8. Olvadó jég és forrásban levő víz hőmérsékletének mérése
6.9. Párolgó folyadék hőmérsékletének mérése
6.10. „Szomjas kacsa”
6.11. A forráspont nyomásfüggésének bemutatása
6.12. Jég olvadáspontjának csökkentése
6.13. Kristályosodási hő mérése
6.14. Víz fajhőjének közelítő meghatározása
6.15. Kísérlet az adiabatikus tágulással járó lehűlésre és a kondenzációs magvak szerepére a ködképződésnél
6.16. Kísérletek a hősugárzásra és a hőelnyelésre 
6.17. Kísérletek a hővezetés szemléltetésére
6.18. Kísérletek a hőáramlás szemléltetésére
6.19. A kinetikus gázelmélet szemléltetése
6.20. Molekulaméret nagyságrendjének becslése
6.21. Kísérletek diffúzióra
6.22. A folyadékfelszín „rugalmas” tulajdonsága
6.23. A felületi feszültség anyagfüggésének demonstrálása
6.24. Kísérletek folyadékhártyákkal
6.25. Szappanhártyák görbületi nyomásának demonstrálása
6.26. Szilárd fal közelében kialakuló folyadékfelület megfigyelése
6.27. Mosószer-oldat felületi feszültségének mérése csepegtetéses módszerrel
 

vissza a tartalomhoz.png