Demonstrációs fizika labor

5.10. Newton II. törvényének sztatikus erőfogalomra alapozott bevezetése

a) Sztatikus erőfogalom kísérleti megalapozása Mérőkísérlet.png

A kísérlet célja

Az erőfogalom sztatikus bevezetése és ennek segítségével Newton II. törvényének kísérleti igazolása.

Szükséges anyagok, eszközök

 • tükörskála, Bunsen-állványba befogva
 • rugó (viszonylag laza)
 • alkoholos filctoll
 • egyforma tömegű nehezékek (50 g-os súlysorozat)

Leírás
5.10.png

A Bunsen-állvány diójára akasszuk a rugót és a mögé rögzített papíron jelöljük be a rugó aljának helyét. Akasszunk ezután egyforma tömegű nehezékeket egymás után a rugóra, majd minden ráakasztás után jelöljük meg a papíron a rugó aljának helyét. Azt tapasztaljuk, hogy a szakaszok, vagyis a rugó egyes megnyúlásai egyforma hosszúságúak. Az erő alakváltoztató hatásának demonstrálása mellett ezzel a módszerrel erőmérő eszközt készítettünk, vagyis megadtuk az erő mérésének módját. Ez egyenértékű a definíció megadásával, helyettesíti azt.

Az egység lerögzítése után a rugós erőmérő segítségével tehát meg tudjuk adni egy testre ható (gyorsító)erő nagyságát.

b) Newton II. törvénye Mérőkísérlet.png

A kísérlet célja

Az erőfogalom sztatikus bevezetése és ennek segítségével Newton II. törvényének kísérleti igazolása

Szükséges anyagok, eszközök

 • sín leejtőnek, egyik végén kampóval
 • laborlift (vagy könyvek a sín egyik végének megemeléséhez)
 • kiskocsi (súlyokkal)
 • rugós erőmérő (1 N méréshatárú)
 • erőmérő alá kis fa ék
 • stopper (vagy saját telefon)
 • mérőszalag

Leírás

A laborliftet csavarjuk maximális magasságra, majd támasszuk fel a sín kampós oldalát a liftre, hogy lejtőt alkosson. A rugós erőmérő fix oldalát akasszuk be a feltámasztott oldalon lévő kampóba. Helyezzünk a sínre könnyen gördülő kiskocsit a súlyokkal és csatlakoztassuk a rugós erőmérőhöz. Majd tegyük a fa éket az erőmérő alá a képen látható módon úgy, hogy az erőmérő a sínnel párhuzamos legyen. Olvassuk le az erő értékét! A súrlódás miatt az erő leolvasása bizonytalan; a kocsi lökdösésével más-más egyensúlyi helyzet beállítása lehetséges. A kocsi mozgatásával nézzük meg, hogy melyik az a pont, amikor már csak a rugós erőmérő tartja a kocsit!

Ezután határozzuk meg a kiskocsi gyorsulását! Ehhez az adott lejtőn, ismert hosszúságú szakaszon engedjük legurulni a kiskocsit és mérjük meg az ehhez szükséges időt! (Figyeljünk oda, hogy a kiskocsi a sínben fusson!) A négyzetes úttörvény segítségével kiszámítható a gyorsulás.

Vigyázat!

Nagyon fontos a kép bal oldalán látható „kifutó megépítése”, amely biztosítja, hogy a kocsit ne kelljen megfogni, de ne is sérüljön túlzottan a kísérlet során.


5.10.JPG

Feladatok

 • Végezzük el a fent leírt mérést 4 különböző hajlásszög esetén! (A laborlift legmagasabb és legalacsonyabb állása között még két kb. egyenlő lépésben.)
 • Ábrázoljuk a kiskocsi gyorsulását a gyorsító erő függvényében!
 • Határozzuk meg a grafikonról a kiskocsi tömegét, majd vessük össze a mérleggel való mérés eredményével!
 • Vegyük számba a mérést befolyásoló hibákat!

Módszertani kiegészítések
5.10.3.png

 • Az erő közvetlen mérésére alapozott kísérlet klasszikus példája a szélső ábrán látható. A kísérlet során a mozgócsigára különböző testeket akasztva, mérjük a kiskocsi gyorsulását és a fonálra kapcsolt erőmérővel a kocsira ható erőt. Vegyük észre, hogy a kiskocsit a fonalerő gyorsítja, s a dinamométer éppen ezt az erőt méri. Az erő nagyságára tehát nem a csigára akasztott testek tömegéből következtetünk. 
  A mért értékpárokat erő – gyorsulás grafikonon ábrázolva megállapíthatjuk, hogy a mérési pontok olyan egyenesre illeszkednek, amely jó közelítéssel az origón megy át, azaz \(F \sim a\). Mivel az erőmérő csak nehezen olvasható le, hiszen a mozgás egyenletesen gyorsuló szakasza rövid, és technikailag ennek a kísérletnek az összeállítása nehézkes, ezért javasoljuk a 5.10/b pontban leírt összeállítást.
 • A mérési problémákat gyakran az alsó ábrán látható egyszerűsített mérési összeállítással szokták kiküszöbölni, de elvi hibája miatt nem javasoljuk.


5.10.4.png

 


5.10. Newton II. törvényének sztatikus erőfogalomra alapozott bevezetése

a) Sztatikus erőfogalom kísérleti megalapozása Mérőkísérlet.png

A kísérlet célja

Az erőfogalom sztatikus bevezetése és ennek segítségével Newton II. törvényének kísérleti igazolása.

Szükséges anyagok, eszközök

 • tükörskála, Bunsen-állványba befogva
 • rugó (viszonylag laza)
 • alkoholos filctoll
 • egyforma tömegű nehezékek (50 g-os súlysorozat)

Leírás
5.10.png

A Bunsen-állvány diójára akasszuk a rugót és a mögé rögzített papíron jelöljük be a rugó aljának helyét. Akasszunk ezután egyforma tömegű nehezékeket egymás után a rugóra, majd minden ráakasztás után jelöljük meg a papíron a rugó aljának helyét. Azt tapasztaljuk, hogy a szakaszok, vagyis a rugó egyes megnyúlásai egyforma hosszúságúak. Az erő alakváltoztató hatásának demonstrálása mellett ezzel a módszerrel erőmérő eszközt készítettünk, vagyis megadtuk az erő mérésének módját. Ez egyenértékű a definíció megadásával, helyettesíti azt.

Az egység lerögzítése után a rugós erőmérő segítségével tehát meg tudjuk adni egy testre ható (gyorsító)erő nagyságát.

b) Newton II. törvénye Mérőkísérlet.png

A kísérlet célja

Az erőfogalom sztatikus bevezetése és ennek segítségével Newton II. törvényének kísérleti igazolása

Szükséges anyagok, eszközök

 • sín leejtőnek, egyik végén kampóval
 • laborlift (vagy könyvek a sín egyik végének megemeléséhez)
 • kiskocsi (súlyokkal)
 • rugós erőmérő (1 N méréshatárú)
 • erőmérő alá kis fa ék
 • stopper (vagy saját telefon)
 • mérőszalag

Leírás

A laborliftet csavarjuk maximális magasságra, majd támasszuk fel a sín kampós oldalát a liftre, hogy lejtőt alkosson. A rugós erőmérő fix oldalát akasszuk be a feltámasztott oldalon lévő kampóba. Helyezzünk a sínre könnyen gördülő kiskocsit a súlyokkal és csatlakoztassuk a rugós erőmérőhöz. Majd tegyük a fa éket az erőmérő alá a képen látható módon úgy, hogy az erőmérő a sínnel párhuzamos legyen. Olvassuk le az erő értékét! A súrlódás miatt az erő leolvasása bizonytalan; a kocsi lökdösésével más-más egyensúlyi helyzet beállítása lehetséges. A kocsi mozgatásával nézzük meg, hogy melyik az a pont, amikor már csak a rugós erőmérő tartja a kocsit!

Ezután határozzuk meg a kiskocsi gyorsulását! Ehhez az adott lejtőn, ismert hosszúságú szakaszon engedjük legurulni a kiskocsit és mérjük meg az ehhez szükséges időt! (Figyeljünk oda, hogy a kiskocsi a sínben fusson!) A négyzetes úttörvény segítségével kiszámítható a gyorsulás.

Vigyázat!

Nagyon fontos a kép bal oldalán látható „kifutó megépítése”, amely biztosítja, hogy a kocsit ne kelljen megfogni, de ne is sérüljön túlzottan a kísérlet során.


5.10.JPG

Feladatok

 • Végezzük el a fent leírt mérést 4 különböző hajlásszög esetén! (A laborlift legmagasabb és legalacsonyabb állása között még két kb. egyenlő lépésben.)
 • Ábrázoljuk a kiskocsi gyorsulását a gyorsító erő függvényében!
 • Határozzuk meg a grafikonról a kiskocsi tömegét, majd vessük össze a mérleggel való mérés eredményével!
 • Vegyük számba a mérést befolyásoló hibákat!

Módszertani kiegészítések
5.10.3.png

 • Az erő közvetlen mérésére alapozott kísérlet klasszikus példája a szélső ábrán látható. A kísérlet során a mozgócsigára különböző testeket akasztva, mérjük a kiskocsi gyorsulását és a fonálra kapcsolt erőmérővel a kocsira ható erőt. Vegyük észre, hogy a kiskocsit a fonalerő gyorsítja, s a dinamométer éppen ezt az erőt méri. Az erő nagyságára tehát nem a csigára akasztott testek tömegéből következtetünk. 
  A mért értékpárokat erő – gyorsulás grafikonon ábrázolva megállapíthatjuk, hogy a mérési pontok olyan egyenesre illeszkednek, amely jó közelítéssel az origón megy át, azaz \(F \sim a\). Mivel az erőmérő csak nehezen olvasható le, hiszen a mozgás egyenletesen gyorsuló szakasza rövid, és technikailag ennek a kísérletnek az összeállítása nehézkes, ezért javasoljuk a 5.10/b pontban leírt összeállítást.
 • A mérési problémákat gyakran az alsó ábrán látható egyszerűsített mérési összeállítással szokták kiküszöbölni, de elvi hibája miatt nem javasoljuk.


5.10.4.png