Demonstrációs fizika labor

Hőtan 2. teszt

fiztanosveny.png

[form]

smfaém fldmaf lémdaléfmla mflédamflémadfélma dléfmalmfélsa

 

{!! Reel::renderOccurencesReel(['http://demlabor.elte.hu']) !!}

 
 

 

 


MAH04461.MP4

 

 

 

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)
2. Hőtan II. (Halmazállapot-változások, Termodinamika, hőterjedés)
1. Olvadó jég és forrásban levő víz hőmérsékletének mérése
2. Párolgó folyadék hőmérsékletének mérése
3. A forráspont nyomásfüggésének bemutatása
a)         Fecskendővel
b)         Légszivattyúval
c)         Kémcsővel
4. Jég olvadáspontjának csökkentése
5. Kristályosodási hő mérése
6. Víz fajhőjének közelítő meghatározása
7. Kísérlet az adiabatikus tágulással járó lehűlésre és a kondenzációs magvak szerepére a ködképződésnél
8. Kísérletek a hősugárzásra és a hőelnyelésre
a)         Hősugarak tükrös visszaverődése. Leképezés homorú gömbtükörrel, hősugarak segítségével
b)         A hősugárzás és a hőelnyelés kvalitatív kimutatása kettős termoszkóppal
9. Kísérletek a hővezetés szemléltetésére
a)         A hővezetés jelensége
b)         A hővezetés anyagfüggése
c)         Papír meggyújtása rézhengeren
10. Kísérletek a hőáramlás szemléltetésére
a)         Hőáramlás lombikban
b)         Hőáramlás kémcsőben
c)         Hőáramlás levegőben


Hőtan 2. teszt

fiztanosveny.png

[form]

smfaém fldmaf lémdaléfmla mflédamflémadfélma dléfmalmfélsa

 

{!! Reel::renderOccurencesReel(['http://demlabor.elte.hu']) !!}

 
 

 

 


MAH04461.MP4

 

 

 

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)
2. Hőtan II. (Halmazállapot-változások, Termodinamika, hőterjedés)
1. Olvadó jég és forrásban levő víz hőmérsékletének mérése
2. Párolgó folyadék hőmérsékletének mérése
3. A forráspont nyomásfüggésének bemutatása
a)         Fecskendővel
b)         Légszivattyúval
c)         Kémcsővel
4. Jég olvadáspontjának csökkentése
5. Kristályosodási hő mérése
6. Víz fajhőjének közelítő meghatározása
7. Kísérlet az adiabatikus tágulással járó lehűlésre és a kondenzációs magvak szerepére a ködképződésnél
8. Kísérletek a hősugárzásra és a hőelnyelésre
a)         Hősugarak tükrös visszaverődése. Leképezés homorú gömbtükörrel, hősugarak segítségével
b)         A hősugárzás és a hőelnyelés kvalitatív kimutatása kettős termoszkóppal
9. Kísérletek a hővezetés szemléltetésére
a)         A hővezetés jelensége
b)         A hővezetés anyagfüggése
c)         Papír meggyújtása rézhengeren
10. Kísérletek a hőáramlás szemléltetésére
a)         Hőáramlás lombikban
b)         Hőáramlás kémcsőben
c)         Hőáramlás levegőben