Demonstrációs fizika labor

8.12. Egy speciális reflexiós rács (CD) "rácsállandójának" meghatározása He-Ne lézerfény elhajlási képéből

A kísérlet célja Házi.png

Annak bemutatása, hogy a CD-ről visszavert fénynyaláb a finom rácsstruktúrán elhajlást szenved. Alkalmas elrendezés esetén – ismert hullámhosszúságú fényt használva – a lemez „rácsállandójának” meghatározása.

Szükséges eszközök

 • Lézer fényforrás
 • Lyukkal ellátott ernyő
 • CD, dugós állvány
 • Mérőszalag / vonalzó

Leírás

A rácsállandó méréséhez állítsuk be a lézermutató vízszintes nyalábjára merőlegesen lyukas ernyőt. A nyaláb haladjon át a lyukon! Rögzítsük a CD-t az ernyő mögött, az ernyővel párhuzamosan! A nyaláb a diszk vízszintes átmérőjére essen! Ilyen elrendezés mellett a CD-n elhajló nyalábok nullad-rendje nagyjából a beeső nyaláb irányába, a többi rend pedig vízszintes síkba verődik vissza. Az ernyőn – a lyukra szimmetrikusan – két elhajlási rend négy fényfoltja jelenik meg, magasabb rendű elhajlást nem tapasztalunk.

8.12a.PNG

Mivel harmadrendű (n=3) elhajlást már nem tapasztalunk, a

összefüggés alapján arra következtethetünk, hogy a rácsállandó    határok között mozog (azaz vörös lézer esetén λ = 652 nm, így 1,95 μm > d > 1,3 μm).

A rácsállandó pontos meghatározásához az  elhajlási szögeket kell megtudnunk. A szögeket tangens értékekből számíthatjuk:

ahol  és   a nulladrendtől (lyuktól) mért távolsága az egyes rendeknek megfelelő foltoknak, a  pedig a diszk és ernyő közötti távolság. Így

 

ahol n = 1, illetve 2.

Feladatok

 • Az első és másodrendű elhajlások segítségével határozza meg a CD „rácsállandóját”!
 • Becslési feladat: Legalább hány Mbyte a CD kapacitása? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához elsősorban azt kell tudni, hogy hány kis vájat van a CD-n – hiszen a két bites (1 és 0) információt vájat-nem vájat formában könnyen kódolhatjuk. Ehhez kell becsülnünk egy-egy vájat területét (≈d2 ) és a CD teljes felületének ACD=π(R2-r2) nagyságát – ahol R a CD külső r a CD belső sugara. Így a CD kapacitását az alábbi összefüggéssel becsülhetjük:

 


8.12. Egy speciális reflexiós rács (CD) "rácsállandójának" meghatározása He-Ne lézerfény elhajlási képéből

A kísérlet célja Házi.png

Annak bemutatása, hogy a CD-ről visszavert fénynyaláb a finom rácsstruktúrán elhajlást szenved. Alkalmas elrendezés esetén – ismert hullámhosszúságú fényt használva – a lemez „rácsállandójának” meghatározása.

Szükséges eszközök

 • Lézer fényforrás
 • Lyukkal ellátott ernyő
 • CD, dugós állvány
 • Mérőszalag / vonalzó

Leírás

A rácsállandó méréséhez állítsuk be a lézermutató vízszintes nyalábjára merőlegesen lyukas ernyőt. A nyaláb haladjon át a lyukon! Rögzítsük a CD-t az ernyő mögött, az ernyővel párhuzamosan! A nyaláb a diszk vízszintes átmérőjére essen! Ilyen elrendezés mellett a CD-n elhajló nyalábok nullad-rendje nagyjából a beeső nyaláb irányába, a többi rend pedig vízszintes síkba verődik vissza. Az ernyőn – a lyukra szimmetrikusan – két elhajlási rend négy fényfoltja jelenik meg, magasabb rendű elhajlást nem tapasztalunk.

8.12a.PNG

Mivel harmadrendű (n=3) elhajlást már nem tapasztalunk, a

összefüggés alapján arra következtethetünk, hogy a rácsállandó    határok között mozog (azaz vörös lézer esetén λ = 652 nm, így 1,95 μm > d > 1,3 μm).

A rácsállandó pontos meghatározásához az  elhajlási szögeket kell megtudnunk. A szögeket tangens értékekből számíthatjuk:

ahol  és   a nulladrendtől (lyuktól) mért távolsága az egyes rendeknek megfelelő foltoknak, a  pedig a diszk és ernyő közötti távolság. Így

 

ahol n = 1, illetve 2.

Feladatok

 • Az első és másodrendű elhajlások segítségével határozza meg a CD „rácsállandóját”!
 • Becslési feladat: Legalább hány Mbyte a CD kapacitása? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához elsősorban azt kell tudni, hogy hány kis vájat van a CD-n – hiszen a két bites (1 és 0) információt vájat-nem vájat formában könnyen kódolhatjuk. Ehhez kell becsülnünk egy-egy vájat területét (≈d2 ) és a CD teljes felületének ACD=π(R2-r2) nagyságát – ahol R a CD külső r a CD belső sugara. Így a CD kapacitását az alábbi összefüggéssel becsülhetjük: