Demonstrációs fizika labor

5.38. Állóhullámok keltése szabályozhatóan (súlyokkal) feszített fonálon

A kísérlet célja Mérőkísérlet.png subler.png

Állóhullámok tulajdonságainak megfigyelése. A feszítő erő és a hullámhossz közötti kapcsolat bemutatása.

Szükséges anyagok, eszközök

 • Függvény-generátor (pl. Pasco)
 • Zsinor rezgető (pl. Pasco vibrátor)
 • Hosszú rugalmas kötél (5 m)
 • Súlysorozat (9 db, 50 g-os)
 • 2db Bunsen-állvány
 • Állványba fogható állócsiga (befogáshoz egy dió)
 • 2 kg-os súly (a csigát tartó Bunsen-állvány leszorításához)

Leírás

Ha a rugalmas közegben egyazon irányba terjedő hullámok másik közeg határáról visszaverődve találkoznak az eredeti hullámokkal, akkor megfelelő frekvencia esetén a hullámok interferenciát mutathatnak. Folyamatos hullámkeltés esetén (megfelelő körülmények között) az interferencia eredményeként a közeg egyes helyeinek kitérése zérus lesz, míg más helyek különböző amplitúdójú rezgést végeznek. Ezt a haladó hullámtól eltérő tulajdonságú alakzatot állóhullámnak nevezzük.

Egy adott hosszúságú gumikötélen a kötélvég megfelelő frekvenciájú mozgatásakor nyugalomban lévő csomópontok és maximális kitéréssel mozgó duzzadóhelyek váltakozását figyelhetjük meg. Azokat a frekvenciákat, amelyeknél az adott eszközön állóhullámok alakulnak ki, a rendszer sajátfrekvenciáinak nevezzük.

Állítsuk össze a képen látható kísérleti összeállítást.


5.38a.JPG

A csigás Bunsen-állványt helyezzük el az asztal egyik szélén, a másik állványt pedig az asztal másik széléhez közel. Rögzítsük a zsineg egyik végét a vibrátor nyelvéhez, vessük át a csigán és terheljük a másik végét súlyokkal. A vibrátor rezgésének frekvenciáját függvénygenerátorral szabályozzuk.

Az ebben az összeállításban használt függvénygenerátor legfontosabb részeit a következő ábra mutatja.


5.38b.JPG

Feladatok

 • Állítsuk a függvénygenerátort 10 Hz-re, az amplitúdót középállásba. A zsinór végére akasszunk 1 db 50 g-os súlyt. A lépkedjünk 1 Hz-enként felfelé, míg állóhullám kialakulását nem látjuk. Ekkor finoman változtassuk a frekvenciát úgy, hogy megtaláljuk a maximális amplitúdót Jegyezzük fel a frekvenciát, valamint a duzzadóhelyek és csomópontok számát. Keressünk meg legalább 5 különböző frekvenciához tartozó állóhullámot. Ekkor látható, hogy az n-edik sajátfrekvencia az első sajátfrekvencia n-szerese. Mivel a hullám zárt végről verődik vissza, a szélén csomópontnak kell kialakulnia. Így az első kialakuló hullám egy félhullám, azaz 1 duzzadóhelye van. A második sajátfrekvenciánál egy teljes hullám alakul ki, 2 duzzadóhellyel, ezután másfél hullám 3 duzzadóhellyel - és így tovább.
  Vigyázat! Sokszor előfordul, ha állóhullám közelében vagyunk, hogy a vibrátor hallhatóan kattog. Ekkor az amplitúdót csökkenteni kell, míg a hang meg nem szűnik!
 • Állítsuk az amplitúdó szabályzót középállásba. A zsinór végére akasszunk 4 db 50 g-os súlyt. Állítsunk be a fordulatszám szabályozásával olyan állapotot, hogy a kötél hosszán csupán egy félhullám alakuljon ki. A terhelést az előző négyszeresére növelve azt láthatjuk, hogy megkétszereződik a duzzadóhelyek száma.
  Ennek az az oka, hogy a zsineg feszítettségével ( F ) a transzverzális hullám c terjedési sebessége a

 

összefüggésnek megfelelően változik, ahol ρ  a zsineg sűrűsége, A  a keresztmetszetének területe. A két végén rögzített L  hosszúságú zsineg sajátfrekvenciája és a terjedési sebesség között fennáll a

 

összefüggés, ahol n  a duzzadóhelyek száma és f n  a hozzá tartozó sajátfrekvencia. Így tehát könnyen belátható az   arányosság. (A kisebb feszítettség melletti, 1 duzzadóhellyel rendelkező sajátfrekvencia megegyezik a négyszeres feszítettségű rendszer 2-es sajátfrekvenciájával.)

Módszertani kiegészítések

 • Érdemes a kísérlethez kapcsolódóan meglepő és/de szemléletes videókat bemutatni.

Állóhullám a Volgograd hídon

Gitárhúrok rezgése

 

 

 


5.38. Állóhullámok keltése szabályozhatóan (súlyokkal) feszített fonálon

A kísérlet célja Mérőkísérlet.png subler.png

Állóhullámok tulajdonságainak megfigyelése. A feszítő erő és a hullámhossz közötti kapcsolat bemutatása.

Szükséges anyagok, eszközök

 • Függvény-generátor (pl. Pasco)
 • Zsinor rezgető (pl. Pasco vibrátor)
 • Hosszú rugalmas kötél (5 m)
 • Súlysorozat (9 db, 50 g-os)
 • 2db Bunsen-állvány
 • Állványba fogható állócsiga (befogáshoz egy dió)
 • 2 kg-os súly (a csigát tartó Bunsen-állvány leszorításához)

Leírás

Ha a rugalmas közegben egyazon irányba terjedő hullámok másik közeg határáról visszaverődve találkoznak az eredeti hullámokkal, akkor megfelelő frekvencia esetén a hullámok interferenciát mutathatnak. Folyamatos hullámkeltés esetén (megfelelő körülmények között) az interferencia eredményeként a közeg egyes helyeinek kitérése zérus lesz, míg más helyek különböző amplitúdójú rezgést végeznek. Ezt a haladó hullámtól eltérő tulajdonságú alakzatot állóhullámnak nevezzük.

Egy adott hosszúságú gumikötélen a kötélvég megfelelő frekvenciájú mozgatásakor nyugalomban lévő csomópontok és maximális kitéréssel mozgó duzzadóhelyek váltakozását figyelhetjük meg. Azokat a frekvenciákat, amelyeknél az adott eszközön állóhullámok alakulnak ki, a rendszer sajátfrekvenciáinak nevezzük.

Állítsuk össze a képen látható kísérleti összeállítást.


5.38a.JPG

A csigás Bunsen-állványt helyezzük el az asztal egyik szélén, a másik állványt pedig az asztal másik széléhez közel. Rögzítsük a zsineg egyik végét a vibrátor nyelvéhez, vessük át a csigán és terheljük a másik végét súlyokkal. A vibrátor rezgésének frekvenciáját függvénygenerátorral szabályozzuk.

Az ebben az összeállításban használt függvénygenerátor legfontosabb részeit a következő ábra mutatja.


5.38b.JPG

Feladatok

 • Állítsuk a függvénygenerátort 10 Hz-re, az amplitúdót középállásba. A zsinór végére akasszunk 1 db 50 g-os súlyt. A lépkedjünk 1 Hz-enként felfelé, míg állóhullám kialakulását nem látjuk. Ekkor finoman változtassuk a frekvenciát úgy, hogy megtaláljuk a maximális amplitúdót Jegyezzük fel a frekvenciát, valamint a duzzadóhelyek és csomópontok számát. Keressünk meg legalább 5 különböző frekvenciához tartozó állóhullámot. Ekkor látható, hogy az n-edik sajátfrekvencia az első sajátfrekvencia n-szerese. Mivel a hullám zárt végről verődik vissza, a szélén csomópontnak kell kialakulnia. Így az első kialakuló hullám egy félhullám, azaz 1 duzzadóhelye van. A második sajátfrekvenciánál egy teljes hullám alakul ki, 2 duzzadóhellyel, ezután másfél hullám 3 duzzadóhellyel - és így tovább.
  Vigyázat! Sokszor előfordul, ha állóhullám közelében vagyunk, hogy a vibrátor hallhatóan kattog. Ekkor az amplitúdót csökkenteni kell, míg a hang meg nem szűnik!
 • Állítsuk az amplitúdó szabályzót középállásba. A zsinór végére akasszunk 4 db 50 g-os súlyt. Állítsunk be a fordulatszám szabályozásával olyan állapotot, hogy a kötél hosszán csupán egy félhullám alakuljon ki. A terhelést az előző négyszeresére növelve azt láthatjuk, hogy megkétszereződik a duzzadóhelyek száma.
  Ennek az az oka, hogy a zsineg feszítettségével ( F ) a transzverzális hullám c terjedési sebessége a

 

összefüggésnek megfelelően változik, ahol ρ  a zsineg sűrűsége, A  a keresztmetszetének területe. A két végén rögzített L  hosszúságú zsineg sajátfrekvenciája és a terjedési sebesség között fennáll a

 

összefüggés, ahol n  a duzzadóhelyek száma és f n  a hozzá tartozó sajátfrekvencia. Így tehát könnyen belátható az   arányosság. (A kisebb feszítettség melletti, 1 duzzadóhellyel rendelkező sajátfrekvencia megegyezik a négyszeres feszítettségű rendszer 2-es sajátfrekvenciájával.)

Módszertani kiegészítések

 • Érdemes a kísérlethez kapcsolódóan meglepő és/de szemléletes videókat bemutatni.

Állóhullám a Volgograd hídon

Gitárhúrok rezgése