Demonstrációs fizika labor

5.31. Csatolt rezgések bemutatása ingapárral

A kísérlet célja Házi.png5.31a.png

Rezgések csatolásának és energiaátadásának demonstrálása.

Szükséges anyagok, eszközök

  • Állvány ingatestekkel
  • Nehezék

Leírás

Kapcsoljunk össze könnyű fonállal két egyenlő lengésidőjű fonálingát. Hozzuk egyiket lengésbe. Rövid idő múlva a másik is lengésbe kezd. Lengésének amplitúdója egyre növekszik, maximumot ér el, eközben az első inga amplitúdója lassan zérusra csökken. Ezután az ingák szerepet cserélnek.

Az ingák közötti csatolást szorosabbá tehetjük, ha az összekötő fonalat nehezékkel látjuk el. Figyeljük meg, hogyan változik szoros csatolásnál az energiacseréhez szükséges idő.

Figyeljük meg a jelenséget nehezékkel és anélkül, illetve az összekötéssel párhuzamos és arra merőleges kitérések esetén is.

Csatoljunk a két ingához egy harmadikat és figyeljük meg, hogyan változik a mozgás!

Módszertani kiegészítések

  • A csatolt ingák bemutatása a hullámmozgás bevezetésére is szolgálhat.
  • Magasabb szinten érdemes a kísérlethez kapcsolódóan szemléletes videót bemutatni: 72 metronóm szinkronizálása

 

 

 


5.31. Csatolt rezgések bemutatása ingapárral

A kísérlet célja Házi.png5.31a.png

Rezgések csatolásának és energiaátadásának demonstrálása.

Szükséges anyagok, eszközök

  • Állvány ingatestekkel
  • Nehezék

Leírás

Kapcsoljunk össze könnyű fonállal két egyenlő lengésidőjű fonálingát. Hozzuk egyiket lengésbe. Rövid idő múlva a másik is lengésbe kezd. Lengésének amplitúdója egyre növekszik, maximumot ér el, eközben az első inga amplitúdója lassan zérusra csökken. Ezután az ingák szerepet cserélnek.

Az ingák közötti csatolást szorosabbá tehetjük, ha az összekötő fonalat nehezékkel látjuk el. Figyeljük meg, hogyan változik szoros csatolásnál az energiacseréhez szükséges idő.

Figyeljük meg a jelenséget nehezékkel és anélkül, illetve az összekötéssel párhuzamos és arra merőleges kitérések esetén is.

Csatoljunk a két ingához egy harmadikat és figyeljük meg, hogyan változik a mozgás!

Módszertani kiegészítések

  • A csatolt ingák bemutatása a hullámmozgás bevezetésére is szolgálhat.
  • Magasabb szinten érdemes a kísérlethez kapcsolódóan szemléletes videót bemutatni: 72 metronóm szinkronizálása