Demonstrációs fizika labor

Első iskolai gyakorlat

A kurzus rövid leírása

Az újraalakított, osztatlan tanárképzésben tanuló hallgatók ebben az évben végeznek először. Ennek kapcsán konzultáltunk a hallgatókkal, oktatókkal, valamint a gyakorlóiskolák tanáraival a képzés fejlesztésért. A feltárt problémák közül az egyik az volt, hogy a hallgatók kevés, élő oktatási tapasztalatot szereznek mielőtt a gyakorló iskolákba kerülnek. Ennek javítása érdekében alakítottuk ki ezt a kötelezően választható gyakorlatot. A kurzus a régi, „külső iskolai gyakorlat” mintájára épül fel, azzal a különbséggel, hogy ott inkább a nevelőmunkába való becsatlakozás volt a cél, és nem a szaktárgyi tanítási gyakorlat fejlesztése.

Az iskolát a hallgató teljesen szabadon választhatja, és az időbeosztás is teljesen szabad. Követelmény, hogy legalább 5 fizikaórát látogasson (hospitáljon), legalább 1-et tartson, valamint számoljon be a tapasztalatiról egy 15 perces előadásban.

A kurzus részletes leírása

Dokumentumok:

  • Igazgatói levél (pdf)
  • Mentortanári levél (pdf)
  • Befogadó nyilatkozat (docx, pdf)
  • Igazolólap (docx, pdf)


Első iskolai gyakorlat

A kurzus rövid leírása

Az újraalakított, osztatlan tanárképzésben tanuló hallgatók ebben az évben végeznek először. Ennek kapcsán konzultáltunk a hallgatókkal, oktatókkal, valamint a gyakorlóiskolák tanáraival a képzés fejlesztésért. A feltárt problémák közül az egyik az volt, hogy a hallgatók kevés, élő oktatási tapasztalatot szereznek mielőtt a gyakorló iskolákba kerülnek. Ennek javítása érdekében alakítottuk ki ezt a kötelezően választható gyakorlatot. A kurzus a régi, „külső iskolai gyakorlat” mintájára épül fel, azzal a különbséggel, hogy ott inkább a nevelőmunkába való becsatlakozás volt a cél, és nem a szaktárgyi tanítási gyakorlat fejlesztése.

Az iskolát a hallgató teljesen szabadon választhatja, és az időbeosztás is teljesen szabad. Követelmény, hogy legalább 5 fizikaórát látogasson (hospitáljon), legalább 1-et tartson, valamint számoljon be a tapasztalatiról egy 15 perces előadásban.

A kurzus részletes leírása

Dokumentumok:

  • Igazgatói levél (pdf)
  • Mentortanári levél (pdf)
  • Befogadó nyilatkozat (docx, pdf)
  • Igazolólap (docx, pdf)